Møte i helse- og sosialkomiteen (heldagsmøte med etater og bydeler)

Om møtet

Møtet er åpent for publikum.

Sakskart og møtedokumenter finner du i eInnsyn.

Tid og sted

Dato

Onsdag 11. april 2018

Tid

klokken 10:00

Tilleggsinformasjon

Formannskapssalen