Møte i helse- og sosialkomiteen 4. november 2015 (heldagsmøte)

Om møtet

Sakskart

Sak 88 15/02097 Protokoll fra helse- og sosialkomiteens møte 28. oktober 2015

Sak 89 15/02056 Spørsmål fra komiteen, notater og orientering fra byrådet - helse- og sosialkomiteens møte 4. november 2015

Sak 90 15/01245 Oslo byråds forslag til budsjett for 2016 og økonomiplan - Helse- og sosialkomiteen - byrådssak 206.1 av 23.09.2015

Sak 91 15/02040 Rapport 16/2015 - Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere - Kontrollutvalgets sak 76 av 20.10.2015

Sak 92 10/01316 Lokalisering av ny storbylegevakt - Byrådssak 247 av 15.10.2015

Sak 93 10/02495 Tolketjenesten i Oslo - Kapasitet og kvalitet i møte med fremtidige behov - Byrådssak 244 av 15.10.2015

Du finner sakspapirene til møtet i "Søk i politiske saker"

Tid og sted

Dato

Onsdag 4. november 2015

Tid

klokken 10:00

Tilleggsinformasjon

Formannskapssalen