Møte i helse- og sosialkomiteen 28. oktober 2015 (konstituering ny komite)

Om møtet

Sakskart

Sak 82 15/01978 Konstituering av helse- og sosialkomiteen 2015-2019

Sak 83 15/01875 Spørsmål fra komiteen, notater og orientering fra byrådet - helse- og sosialkomiteens møte 28. oktober 2015

Sak 84 15/01624 Handlingsplan for eldre og psykisk helse - 2015 - 2018 - Byrådssak 182 av 20.08.2015

Sak 85 12/01913 Oppfølging etter rapport 17/2012 - Rapportering av statistikk for pleie og omsorgstjenester - Kontrollutvalgets sak 69 av 22.09.2015

Sak 86 15/02046 Endring i møteplanen for helse- og sosialkomiteen for 2015

Saksdokumentene til møtet finner du "Søk i politiske saker".

Tid og sted

Dato

Onsdag 28. oktober 2015

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Formannskapssalen