Møte i helse- og sosialkomiteen 2. desember 2015

Om møtet

Sakskart

Sak 99 15/02233 Protokoll fra helse- og sosialkomiteens møte 25. november 2015

Sak 100 15/02234 Spørsmål fra komiteen, notater og orientering fra byrådet - helse- og sosialkomiteens møte 02. desember .2015

Sak 101 15/01940 Privat forslag fra Toril Berge Flatabø (V), Espen Ophaug (V) og Julianne Ferskaug (V) av 13.10.2015 - Prøveprosjekt med heroinassistert behandling i Oslo

Sak 102 15/01422 Vedtak og flertallsmerknader som krever tilbakemelding fra byrådet - helse- og sosialkomiteens område - 1. halvår 2015

Du finner sakspapirene til møtet i "Søk i politiske saker"

Tid og sted

Dato

Onsdag 2. desember 2015

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Formannskapssalen