Høring om Ullevål sykehus

Om møtet

Hvilke konsekvenser får Oslo universitetssykehus sine sykehusplaner for Oslo kommune, hvis Ullevål sykehus legges ned mot bystyrets flertall?

Høringen er digital og kan følges på oslo.kommunetv.no

Program:

 • Kl. 11.30 – Innledning ved leder av helse- og sosialutvalget Aina Stenersen

Del 1: Eksterne aktører, og organisasjoner

 • Kl. 11.35 – Norsk sykepleierforbund Oslo ved leder Bård Eirik Ruud
 • Kl. 11.45 – Oslo legeforening ved leder Kristin Hovland
 • Kl. 11.55 – Fagforbundet i Oslo ved 2. nestleder Anna Elisabeth Uran
 • Kl. 12.05 – Professor Bjarne Jensen
 • Kl. 12.15 – Sivilarkitekt og sykehusplanlegger Tor Winsnes
 • Kl. 12.25 – Tillitsvalgt Ståle Clementsen fra Ahus
 • Kl. 12.35 – Brukerutvalget ved Oslo Universitetssykehus ved leder Erna Høgrenning
 • Kl. 12.45 – Spørsmålsrunde

Del 2: Aksjonsgrupper

 • Kl. 13.10 – Redd Ullevål sykehus ved leder Lene Haug
 • Kl. 13.20 – Aker sykehus venner ved tidligere leder Torstein Winger
 • Kl. 13.30 – Spørsmålsrunde

Kl. 13.40 – 13.45 Pause

Del 3: Offentlige aktører

 • Kl. 13.45 – Styret ved OUS ved styreleder Gunnar Bovim
 • Kl. 13.55 – Styret ved OUS ved tillitsvalgt Anne Marit Wang Førland
 • Kl. 14.05 – Styret ved HSØ ved styreleder Svein Gjedrem
 • Kl. 14.15 – Styret ved HSØ ved konserntillitsvalgt for Akademikerne i HSØ Christian Grimsgaard
 • Kl. 14.25 – Prosjektledelsen for nye OUS ved administrerende direktør Oslo universitetssykehus Bjørn Atle Bjørnbeth
 • Kl. 14.35 – Klinikksjef på Lovisenberg Lars Vasli. Vasli presenterer i denne sammenhengen sine egne meninger basert på erfaringer fra å ha jobbet med å bygge opp kirurgiske tjenester ved Lovisenberg sykehus i 20 år.
 • Kl. 14.45 – Viserektor for forskning og innovasjon ved UIO Per Morten Sandset
 • Kl. 14.55 – Fredrikstad kommune ved kommuneoverlege Guro Steine Letting. Hun er samhandlingssjef for kommunene i gamle Østfold. Hun representerer kommunene inn i samarbeidet med sykehuset Østfold Kalnes
 • Kl. 15.05 – Plan- og bygningsetaten ved prosjektarkitekt Astrid Solli og seniorarkitekt Gro Jensen Vig
 • Kl. 15.15 – Helsebyråd Robert Steen
 • Kl. 15.25 – Spørsmålsrunde
 • Kl. 15.55 – Takk for i dag ved utvalgsleder Aina Stenersen

Tid og sted

Dato

Torsdag 6. mai 2021

Tid

klokken 11:30

Tilleggsinformasjon

Digitalt fjernmøte. Følges på oslo.kommunetv.no