Høring om eldre og ernæring i Oslo kommune

Om møtet

Hvordan bedre ernæringen for eldre i Oslo?

Program:

 • Kl. 11.00 – 11.05 Innledning ved leder av helse- og sosialutvalget Cecilie Lyngby

Del 1 innledning:

 • Kl. 11.05 – 11.20 Hvem er den geriatriske pasient/hva skjer i kroppen når vi bli gamle? ved professor i geriatri ved UiO Torgeir Brun Wyller

 • Kl. 11.20 – 11.35 Helsedirektoratet ved Guro Berge Smedshaug orienterer om nye retningslinjer for underernæring og systematisk ernæringsarbeid

 • Kl. 11.35 – 11.50 Spørsmålsrunde

Del 2 Ernæring på sykehjem

 • Kl. 11.50 – 12.05 Sykehjemsetaten ved etatsleder Helge Jagmann og klinisk ernæringsfysiolog Helene Eide

 • Kl. 12.05 – 12.20 Sykepleierforbundet i Oslo ved Birgit Jensen, NSFs hovedtillitsvalgt i Sykehjemsetaten - Om eldre og ernæring på sykehjem

 • Kl. 12.20 - 12.35 Silurveiens produksjonskjøkken ved produksjonssjef Harald Wishman

 • Kl. 12.35 – 12.50 Byrådet orienterer om ordningene med måltidsverter, menyvalg og spisevenn på sykehjem ved seksjonssjef Unni Hembre og fagsjef Liv Stray Breistein

 • Kl. 12.50 – 13.05 Fagforeningen Delta – Kost- og ernæringsforbundet ved leder Arnt Steffensen

 • Kl. 13.05 – 13.25 Spørsmålsrunde

13.25 Lunsjpause – Servering av sykehjemsmat

Det vil bli servert tilsvarende middagsmeny på kommunens sykehjem denne dagen. Maten blir forberedt og servert av personell fra kommunens produksjonskjøkken ved Silurveien sykehjem.

Del 3 Ernæringsoppfølging i hjemmetjenesten

 • Kl. 14.00 – 14.15 Bydel St. Hanshaugen ved bydelsdirektør Martin Veland, avdelingsdirektør mestring og helse Solveig Thuseth-Berg og klinisk ernæringsfysiolog Åshild Margrethe Lode

 • Kl. 14 .15 – 14.30 Hvordan bydel Vestre Aker implementerer systematisk ernæringsarbeid i hjemmetjenesten ved bydelsdirektør Kristin Nilsen og klinisk ernæringsfysiolog Kari Sellæg

 • Kl. 14.30 – 14.45 Frivillighetssentral i bydel Vestre Aker ved frivillighetsleder Espen Watne Andresen – Samspising med hjemmeboende eldre

 • Kl. 14.45 – 15.00 Helseetaten ved etatsdirektør Hilde Terese Hamre snakker om overordnet ernæringsarbeid i bydelene med fokus på eventuelle ulikheter øst og vest i byen

 • Kl. 15.00 – 15.15 Avdeling for oral kirurgi og oral medisin, Det odontologiske fakultet, UiO ved professor ved Janicke Cecilie Liaaen Jensen – Tann- og munnhelsens betydning for eldres ernæring

 • Kl. 15.15 – 15.35 Spørsmålsrunde

 • Kl. 15.35 Takk for i dag ved utvalgsleder Cecilie Lyngby

Møtet er åpent for publikum. Du kan også følge den på oslo.kommunetv.no

Tid og sted

Dato

Mandag 22. november 2021

Tid

klokken 11:00

Tilleggsinformasjon

Bystyresalen

Sted

Rådhusplassen 1, OSLO