Høring i Helse- og sosialutvalget: Oslo – En trygg by for ALLE

Om møtet

Helse- og sosialutvalget ønsker å sette fokus på hva som skal til for å skape en trygg by for alle og har invitert relevante aktører til høring om dette.

Høringen er digital og kan følges på oslo.kommunetv.no

Program:

 • Kl. 10.00: Innledning v/Aina Stenersen, leder av helse- og sosialutvalget

Forskning, frivillige, ideelle og kommunale aktører som jobber med barn- og unge

 • Kl. 10.05: Hva kjennetegner bakgrunnen til barn og unge som sliter? Hva sier forskningen om dette? v/forsker Heidi Aase, Folkehelseinstituttet (FHI)

 • Kl. 10.15: Barn- og unge sin folkehelse under Covid-19 v/generalsekretær Magne Brekke, Oslo idrettskrets

 • Kl. 10.25: Mohammed Fariss, tidligere miljøterapeut ved fritidsklubben Riverside på Grønland og daglig leder i Sterling Sportsklubb og ungdomsarbeider Adnan Hussein

 • Kl. 10.35: Idrettens rolle i forebygging, og konsekvenser av Covid-19 tiltak i Oslo v/ Shahid Rasool, daglig leder for Fighters Gym på Mortensrud og Shababull Hassan, bruker av gymmen

 • Kl. 10.45: Bydelsfedre i Groruddalen – mangler fedre som rollemodeller? v/ Thomas Haile, prosjektmedarbeider

 • Kl. 10.55: Frivilligheten og ideelle aktører sitt arbeid v/avdelingsleder Stig Morten Seierstad ved Marita Stiftelsen drift og en som har vært en del av det kriminelle miljøet i Oslo

 • Kl. 11.05: Oslo Røde Kors deler sine erfaringer med å følge opp unge i alderen 15-23 år som enten har blitt tatt for straffbare forhold eller som er på vei ut på skråplanet v/ Hanne Amb Hovda, leder av ung-arbeidet i Nettverk etter soning

 • Kl. 11.15: Lokale «Exit»- program i Oslo –bydel Søndre Nordstrand sitt EX-IN- prosjekt v/prosjektleder Martin Wishman

 • Kl. 11.25: Utdannelse og arbeid – veien inn i fellesskapet - Guttas Campus, ideelt aksjeselskap, etablert og eies av Eivind Astrups Allmennyttige stiftelse v/daglig leder Omar Mekki

 • Kl. 11.35: Spørsmålsrunde

 • Kl. 12.05: Pause

Offentlige aktører:

 • Kl. 12.15: Mortensrud barneskoles ståsted – v/lærer Gunhild Nohre-Wallden

 • Kl. 12.25: Hvordan jobber bydelenes oppveksttjenester og skolene i utsatte områder med disse utfordringene – v/Jarle Dukic Sandven, tidligere rektor på Romsås skole, nå avdelingsdirektør i avdeling for oppvekst i bydel Grorud

 • Kl. 12.35: Sentral Ungdomsråd – hva mener ungdommen? – leder Sara Khalid fra Søndre Nordstrand og leder i SUR

 • Kl. 12.45: Politiet i Oslo v/ leder for enhet øst Jon Roger Lund – har vi et tilstedeværende lokalt politi?

 • Kl. 12.55: Kommunens arbeid med SaLTo- modellen - status for arbeidet med SaLTo - handlingsplan for å forebygge og redusere gjentatt kriminalitet blant unge i Oslo 2019-2021 v/faglig leder for SaLTo Hege Bøhm Ottar

 • Kl. 13.05: Arbeidet med utsatte barn- og unge - en bydel som har fått tilskudd ifbm handlingsplanen til byrådet om tematikken – Bydel Bjerke v/SaLTo-oppfølger Aaron Kirya-Atabala. SaLTo-koordinator i bydelen. May Britt Grunnaleite, vil også være tilgjengelig for spørsmål under spørsmålsrunden.

 • Kl. 13.15: Vold i sosiale media og arbeidet med å få unge i jobb v/seksjonsleder Habib Tahir i Grorud bydel

 • Kl. 13.25: Arbeidet til Uteseksjonen i sentrum – hva oppleves der ute? v/leder av Uteseksjonen i Oslo kommune Børge Erdal

 • Kl. 13.35: Barnevernvaktas arbeid med å forebygge alvorlig kriminalitet blant ungdom v/leder av Barnevernsvakta Younas Mohammad-Roe

 • Kl. 13.45: Spørsmålsrunde

 • Kl. 14.15: Pause

Byrådene

 • Kl. 14.25: Oslo kommunes arbeid med forebygging og bekjempelse av barne- og ungdomskriminalitet og barn- og unges situasjon under Covid-19 i Oslo, herunder mulige konsekvenser av stengt breddeidrett og fritidsaktiviteter m.m. ved byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen

 • Kl. 14.35: Oslo kommunes, spesielt barnevernets arbeid inn mot unge kriminelle gjengangere ved byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen

 • Kl. 14.45: Spørsmålsrunde

 • Kl. 15.15: Takk for i dag v/utvalgsleder Aina Stenersen

Tid og sted

Dato

Torsdag 4. mars 2021

Tid

klokken 10:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt fjernmøte. Følges på oslo.kommunetv.no