Helse- og sosialkomiteen på befaring

Om møtet

Programmet vil bli publisert når det er fastlagt.

Tid og sted

Dato

Onsdag 31. mai 2017

Tid

klokken 10:00