Helse- og sosialkomiteen på befaring

Om møtet

Helse- og sosialkomiteens arbeidsutvalg besøker Barnas stasjon i Biermannsgate 4. Barnas stasjon drives i regi av Blå Kors.

Tid og sted

Dato

Torsdag 1. februar 2018

Tid

klokken 16:00

Tilleggsinformasjon

Barnas stasjon, Biermannsgate 4