Helse- og sosialkomiteen på befaring

Om møtet

Helse- og sosialkomiteens arbeidsutvalg besøker Forandringsfabrikken kl. 13:30.

Tid og sted

Dato

Torsdag 8. februar 2018

Tid

klokken 13:30

Tilleggsinformasjon

Peder Claussønsgate 2