Åpen høring om ungdomskriminalitet, utenforskap og utrygghet

Om møtet

Helse- og sosialkomiteen avholder åpen høring mandag 18. juni 2018 kl. 10:00-14:15 om ungdomskriminalitet, utenforskap og utrygghet.

Høringen er åpen for publikum.

Høringen strømmes på nett. Her kan du følge høringen fra kl. 10:00 mandag 18. juni.

Program for høringen(pdf).

Tema:

Etter flere år med jevn nedgang i ungdomskriminaliteten i Oslo-området snudde utviklingen i 2016 og fortsatte å stige i 2017. De første månedene av 2018 har det vært flere alvorlige hendelser hvor også skytevåpen har vært involvert. Det er få ungdommer som skaper de største problemene, men det kan være fare for at slike voldelige miljøer vil vokse, derfor er det så viktig å jobbe forebyggende i tillegg til tradisjonell politiinnsats.

Helse og sosialkomiteen ønsker å få en dypere forståelse for de utfordringene vi står overfor for å kunne bidra aktivt i å finne løsninger og å støtte opp om det arbeidet som gjøres av politi, bydelene, ideelle organisasjoner og frivillige, samt Oslo kommunes sentrale virksomheter.

Program:

 • Kl. 10:00: Innledning ved komiteleder James Stove Lorentzen (H)
 • Kl. 10:05: Seksjonsleder Aktivitetsenheten i Bydel Grorud Habib R. Tahir
 • Kl. 10:13: Konfliktrådet i Oslo v/leder Ellen Ystgaard Tjemsland
 • Kl. 10:21: Politiet i Oslo v/leder enhet øst Jon Roger Lund
 • Kl. 10:30: Spørsmålsrunde
 • Kl. 10:50: Pause
 • Kl. 11:00: Rektor ved Romsås skole Jarle Dukic Sandven
 • Kl. 11:08: Rektor ved Bjørnholt skole Else Birgitte Roscher-Nielsen
 • Kl. 11:16: Ungdomsrådleder i Stovner bydel Ayoub Zannachi
 • Kl. 11:24: Spørsmålsrunde
 • Kl. 11:45: Pause med matbit
 • Kl. 12:00: Oslo Røde Kors v/Julie Seip, leder for ungdomssenteret Cafe Condio
 • Kl. 12:08: Leder Vestli Vel og natteravnleder Annstein Garnes
 • Kl. 12:16: Avdelingssjef for samfunn og nærmiljø i bydel Grorud Ole Jørgen Pettersen
 • Kl. 12:25: Spørsmålsrunde
 • Kl. 12:45: Pause
 • Kl. 13:00 – 13:16: Byrådet v/byrådsleder Raymond Johansen og byråd for eldre, helse og arbeid Tone Tellevik Dahl. Leder for bydelsutvalget i Stovner bydel Rashid Nawaz.
 • Kl. 13:16: Barne- og ungdomspsykiater Pål Henriksen
 • Kl. 13:24: Spesialrådgiver Yngve Carlsson i Kommunenes Sentralforbund
 • Kl. 13:32: Spørsmålsrunde
 • Kl. 14:15: Oppsummering og avslutning v/komiteleder James Stove Lorentzen

Tid og sted

Dato

Mandag 18. juni 2018

Tid

klokken 10:00

Tilleggsinformasjon

Bystyresalen

Sted

Oslo rådhus, Rådhusplassen 1