Åpen høring om Helse Sør-Østs fremtidige sykehusstruktur i Oslo-regionen

Om møtet

Helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre kaller inn til høring om Helse Sør-Østs (HSØ) fremtidige sykehusstruktur i Oslo-regionen.

Høringen vil vare fra kl. 12:00 til kl. ca. kl. 16:15.

Møtet er åpent for publikum.

Høringen strømmes på nett. Her kan du følge høringen fra kl. 12:00 tirsdag 11. september.

Program for høringen (pdf).

Tema:

Helse Sør-Øst (HSØ) har sendt ut Regional utviklingsplan 2035 på høring med utsatt svarfrist 1. november. Helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre ønsker å ta initiativ til direkte dialog med flere av partene, både de som er involvert i planleggingsarbeidet og de som har uttrykt bekymring for planene. Utviklingen av det fremtidige sykehustilbudet i hovedstadsregionen er av stor betydning for Oslos innbyggere.

Program:

Kl. 12:00: Innledning ved komiteleder James Stove Lorentzen (H)

Kl. 12:05: Aasmund Bredeli, foretakstillitsvalgt Of/Dnlf/OUS
Kl. 12:20: Christian Grimsgaard, en av ansattes representanter i styret i HSØ
Kl. 12:35: Svein Erik Urstrømmen, foretakstillitsvalgt ved OUS for Sykepleierforbundet
Kl. 12:50: Bjørn Wølstad-Knudsen, foretakstillitsvalgt for Fagforbundet i OUS
Kl. 13:05: Spørsmålsrunde
Kl. 13:20: Pause

Kl. 13:30: Ole Berg, professor emeritus ved UiO, avd. for helseledelse og helseøkonomi
Kl. 13:45: Kristin Hovland, leder Legeforeningen Oslo
Kl. 14:00: Tove Nakken, leder av brukerutvalget ved OUS
Kl. 14:15: Spørsmålsrunde
Kl. 14:30: Pause

Kl. 14:40: Byråd for eldre, helse og arbeid Tone Tellevik Dahl
Kl. 15:00: Helse Sør-Øst og OUS v/
- Svein Ingvar Gjedrem, styreleder Helse Sør-Øst RHF
- Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF
- Jan Frich, direktør medisin og helsefag Helse Sør-Øst RHF
- Bjørn Erikstein, administrerende direktør Oslo universitetssykehus HF

Kl. 15:30: Spørsmålsrunde
Kl. 16:10: Oppsummering og avslutning v/komiteleder James Stove Lorentzen

Tid og sted

Dato

Tirsdag 11. september 2018

Tid

klokken 12:00

Tilleggsinformasjon

Bystyresalen

Sted

Oslo rådhus, Rådhusplassen 1