Møte i forretningsutvalget 5. oktober 2015

Om møtet

Sakskart

Sak 238 15/01837 Protokoll fra forretningsutvalgets møte 21. september 2015

 • Protokollen ble godkjent.

Sak 239 15/00349 Folkevalgtopplæring for perioden 2015-2019 - Folkevalgtdagen 27.10.2015 - godtgjøring mv

 • Bystyrets og bydelsutvalgenes medlemmer og varamedlemmer tilstås en særskilt fastsatt godtgjøring på kr. 2000 for møtet folkevalgtdagen tirsdag 27. oktober 2015.

Sak 240 15/01853 Innbyggerforslag av 28.09.2015 - Minnesmerke over Roald Amundsen må oppgraderes - forslag til videre behandling

 • Innbyggerforslag av 28.09.2015 "Minnesmerke over Roald Amundsen må oppgraderes", sendes kultur- og utdanningskomiteen.

Sak 241 15/00045 Fordeling av saker fra kontrollutvalgets møte 22.09.2015

 • 67/2015 Rapport 13/2015 Tilgangsstyring - Endringshåndtering mv. i tre utvalgte IKT-systemer – Kontrollutvalgets sak 67 av 22.09.2015 Saken sendes finanskomiteen.
 • 68/2015 Rapport 14/2015 Kvalitet i skolen: Bruk av vikarer og assistenter – Kontrollutvalgets sak 68 av 22.09.2015 Saken sendes kultur- og utdanningskomiteen.
 • 69/2015 Oppfølging etter rapport 17/2012 Rapportering av statistikk for pleie- og omsorgstjenester – Kontrollutvalgets sak 69 av 22.09.2015 Saken sendes helse- og sosialkomiteen
 • 71/2015 Forvaltning av utplasserte kunstverk – Status for gjennomføring av tiltak – Kontrollutvalgets sak 71 av 22.09.2015 Saken sendes kultur- og utdanningskomiteen

Sak 242 15/01424 Protokoller fra byrådets møter 23. og 24. september 2015 - Fordeling av saker

 • 206.1/2015 Oslo byråds forslag til budsjett 2016 og økonomiplan for 2016-2019 – Byrådssak 206.1 av 23.09.2015 Saken sendes alle bystyrets komiteer og avgis av finanskomiteen.
 • 207/2015 Løren Utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Peter Møllers vei 15 – Byrådssak 207 av 24.09.2015 Saken sendes finanskomiteen
 • 208/2015 Ulsholtveien 31, detaljregulering - Bolig, annen offentlig og privat tjenesteyting, grendehus - Bydel Alna – Byrådssak 208 av 24.09.2015 Saken sendes byutviklingskomiteen
 • 209/2015 Kvernstien 2, byggesak - Klage over avslag på søknad om oppføring av bod - Dispensasjon fra reguleringsplan - Bydel Vestre Aker – Byrådssak 209 av 24.09.2015 Saken sendes byutviklingskomiteen
 • 210/2015 Høydalsveien 10, byggesak - Klage over avslag på søknad om utvidelse av terrasse - Dispensasjon fra reguleringsplan - Bydel Søndre Nordstrand – Byrådssak 210 av 24.09.2015 Saken sendes byutviklingskomiteen
 • 211/2015 Måltrostveien 24 b, byggesak - Klage over avslag på søknad om oppføring av garasje - Dispensasjon fra reguleringsplan - Bydel Vestre Aker – Byrådssak 211 av 24.09.2015 Saken sendes byutviklingskomiteen
 • 212/2015 Nedre Prinsdalsvei 97 C, byggesak - Klage over avslag på søknad om oppføring av tilbygg - Dispensasjon fra reguleringsplan - Bydel Søndre Nordstrand – Byrådssak 212 av 24.09.2015 Saken sendes byutviklingskomiteen
 • 213/2015 Ekebergveien 261 A, byggesak - Klage over avslag på søknad om oppføring av tilbygg - Dispensasjon fra reguleringsplan - Bydel Nordstrand – Byrådssak 213 av 24.09.2015 Saken sendes byutviklingskomiteen
 • 214/2015 Endringer i reglementene til Oslo kommunes klagenemnd og Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede – Byrådssak 214 av 24.09.2015 Saken sendes finanskomiteen

Sak 243 15/01838 Eventuelt - Forretningsutvalgets møte 05. oktober 2015

Sak 244 15/01887 Granskningsrapport

Du finner sakspapirene til møtet i "Søk i politiske saker"

Tid og sted

Dato

Mandag 5. oktober 2015

Tid

klokken 14:00

Tilleggsinformasjon

Ordførerens møterom