Møte i forretningsutvalget

Om møtet

Møtet er åpent for publikum.

Sakskart og møtedokumenter finner du i eInnsyn.

Tid og sted

Dato

Mandag 19. november 2018

Tid

klokken 14:00

Tilleggsinformasjon

Ordførerens møterom