Møte i forretningsutvalget 14. desember 2015

Om møtet

Sakskart

Sak 336 15/02402 Protokoll fra forretningsutvalgets møte 07. desember 2015.

Sak 337 15/02407 Kongeparets 25-års regentjubileum 17.01.2015.

Sak 338 13/02098 Kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg 2015 - Anmodning om at rapporter i EVA blir tilgjengelig i redigerbart filformat.

Sak 339 15/02404 21.01.2016 - Anmodning om disponering av festlokaler til frivillighetsarrangement i anledning Skiskytter-VM.

Sak 340 15/00044 Privat forslag til fordeling - Forretningsutvalgets møte 14. desember 2015.

Sak 341 15/02416 Innbyggerforslag av 09.12.2015 - Hauskvartalet - Forslag til videre behandling.

Sak 342 15/01424 Protokoll fra byrådets møte 10. desember 2015 - Fordeling av saker.

Sak 343 15/02403 Eventuelt - Forretningsutvalgets møte 14. desember 2015.

Du finner sakspapirene til møtet i "Søk i politiske saker"

Tid og sted

Dato

Mandag 14. desember 2015

Tid

klokken 14:00

Tilleggsinformasjon

Ordførerens møterom