Møte i forretningsutvalget 12. oktober 2015

Om møtet

Sak 247 15/01907-1 Protokoll fra forretningsutvalgets møte 05. oktober 2015

 • Protokollen ble godkjent

Sak 248 15/01906-1 Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 23. september 2015

 • Protokollen ble godkjent

Sak 249 15/01785-2 Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus - mottakelse i Oslo rådhus 26.08.2016 - Scandinavian Physiological Society

 • Oslo kommune gir Universitet i Oslo en mottakelse fredag 26.08.2016 kl. 18.00 for 300 gjester. Mottakelsen gis i anledning det årlige møtet i Scandinavian Physiological Society. Utgiftene, beregnet til kr. 110 000, dekkes over kostnadssted 50194 (tilstelninger etter vedtak).

Sak 250 15/01369-5 Norsk motorsportforbund 100-års jubileum - mottakelse i Oslo rådhus 05.08.2016

 • Oslo kommune gir Norges Motorsportforbund (NMF) en mottakelse fredag 05.08.2016 kl. 18.00 for 300 gjester. 4 Mottakelsen gis i anledning forbundets 100-års jubileum. Kostnadene, beregnet til kr. 110 000, dekkes over kostnadssted 50194, tilstelninger etter vedtak.

Sak 251 15/01867-2 Universitetet i Oslo, Institutt for lingvistiske og nordiske studier - Senter for flerspråklighet- MultiLing- mottakelse i Oslo rådhus 24.11.2016 - The Nordic Interdiciplinary Conference on Discourse and Interaction (NORDISCO)

 • Oslo kommune gir Universitetet i Oslo, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Senter for flerspråklighet – MultiLang – en mottakelse torsdag 24.11.2016 kl. 18.00 for 200 gjester. 5 Mottakelsen gis i anledning konferansen The Nordic Interdiciplinary Conference on Discourse and Interaction (NORDISCO). Kostnadene, beregnet til kr. 79 000 dekkes over kostnadssted 50194, tilstelninger etter vedtak.

Sak 252 15/01424-28 Protokoll fra byrådets møte 06. oktober 2015 - Fordeling av saker

 • 215/2015 Sognsveien miljøgate - Mindre reguleringsendring - Fjerning av krav om trær - Bydel Nordre Aker – Byrådssak 215 av 06.10.2015 Saken sendes byutviklingskomiteen
 • 216/2015 Klosterenga park, detaljregulering - Park, barnehage, bolig, kultur/bevertning, gang- /sykkelvei, parkering, kommunaltekniske anlegg, bevaring m.m. - Bydel Gamle Oslo – Byrådssak 216 av 06.10.2015 Saken sendes byutviklingskomiteen
 • 217/2015 Grenseveien 97, Helsfyr – Detaljregulering - Bolig, forretning, bevertning, kontor, industri - Bydel gamle Oslo – Byrådssak 217 av 06.10.2015 Saken sendes byutviklingskomiteen
 • 218/2015 Sinsenveien 38, byggesak - Klage over avslag på søknad om bruksendring - Dispensasjon fra reguleringsplan - Bydel Grünerløkka – Byrådssak 218 av 06.10.2015 Saken sendes byutviklingskomiteen
 • 219/2015 Ravnkroken 22 B, byggesak - Klage over avslag på søknad om oppføring av terrasse - Dispensasjon fra reguleringsplan - Bydel Søndre Nordstrand – Byrådssak 219 av 06.10.2015 Saken sendes byutviklingskomiteen
 • 220/2015 Sommerrogata 13, byggesak - Klage over avslag på søknad om ventilasjonsrom på tak - Dispensasjon fra reguleringsplan - Bydel Frogner – Byrådssak 220 av 06.10.2015 Saken sendes byutviklingskomiteen
 • 221/2015 Løren og Økern - Utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Lørenveien 55- 65 – Byrådssak 221 av 06.10.2015 Saken sendes finanskomiteen
 • 222/2015 Biskop Gunnerus gate 3, Nygata 3, Storgata 12 og del av Skippergata – Detaljregulering - Forretning, hotell, bevertning, konferansesenter og gågate, bevaring - Sentrum – Byrådssak 222 av 06.10.2015 Saken sendes byutviklingskomiteen
 • 223/2015 Silurveien 14, detaljregulering - Bebyggelse og anlegg - Boligbebyggelse, gangveg m.m. - Bydel Ullern – Byrådssak 223 av 06.10.2015 Saken sendes byutviklingskomiteen
 • 224/2015 Forskrift om endringer i Oslo kommunes barnehageforskrift – Byrådssak 224 av 06.10.2015 Saken sendes kultur- og utdanningskomiteen
 • 225/2015 Utearealnorm - Normer for felles leke- og uteoppholdsarealer ved boligbygging i indre Oslo – Byrådssak 225 av 06.10.2015 Saken sendes byutviklingskomiteen
 • 226/2015 Vækerøveien 195 b, Tore Hals Mejdells vei 1, 2, og 4, detaljregulering - Bolig, forretning, institusjon (bibliotek, kultur) annen offentlig eller privat tjenesteyting (treningssenter, helse, frisør), kontor, bevertning – Byrådssak 226 av 06.10.2015 Saken sendes byutviklingskomiteen
 • 227/2015 Minister Ditleffs vei 23 A-C, Kringsjå - Detaljregulering – Bolig - Bydel Nordre Aker – Byrådssak 227 av 06.10.2015 Saken sendes byutviklingskomiteen
 • 228/2015 Strømsveien 167, byggesak - Klage over avslag på søknad om bruksendring/ombygging og oppføring av tilbygg - Dispensasjon fra reguleringsplan - Bydel Alna – Byrådssak 228 av 06.10.2015 Saken sendes byutviklingskomiteen

Sak 253 15/01909-1 Eventuelt - Forretningsutvalgets møte 12. oktober 2015

Du finner sakspapirene til møtet i "Søk i politiske saker"

Tid og sted

Dato

Mandag 12. oktober 2015

Tid

klokken 14:00

Tilleggsinformasjon

Ordførerens møterom