Ekstra møte i forretningsutvalget

Om møtet

Møtet er åpent for publikum.

Sakskart og møtedokumenter finner du i eInnsyn.

Tid og sted

Dato

Torsdag 22. mars 2018

Tid

klokken 11:15

Tilleggsinformasjon

Ordførerens møterom