Møte med organisasjoner (budsjettdeputasjoner)

Om møtet

I forbindelse med behandlingen av budsjett 2021 skal følgende i møte med finansutvalget:

  • Kl. 09.00 - 09.15 Fagforbundet i Oslo
  • Kl. 09.15 – 09.30 Utdanningsforbundet i Oslo
  • Kl. 09.30 – 09.45 LO i Oslo
  • Kl. 09.45 – 10.00 NHO Viken Oslo
  • Kl. 10.00 – 10.15 Visit OSLO
  • Kl. 10.15 – 10.30 Pause
  • Kl. 10.30 – 10.45 Ungt Entreprenørskap Oslo
  • Kl. 10.45 – 11.00 Young Sustainable Impact
  • Kl. 11.00 – 11.15 Oslo Idrettskrets og Bækkelagets Sportsklub
  • Kl. 11.15 – 11.30 Velferdstinget i Oslo og Akershus

Med forbehold om endringer.

På grunn av koronasituasjonen holdes dette som et digitalt fjernmøte. Møtet er åpent for publikum og kan følges på oslo.kommunetv.no

Tid og sted

Dato

Torsdag 12. november 2020

Tid

klokken 09:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt fjernmøte. Åpent for publikum på oslo.kommunetv.no