Møte i finanskomiteen (budsjettmøte - heldagsmøte)

Om møtet

Møtet er åpent for publikum.

Sakskart og møtedokumenter finner du i eInnsyn.

Tid og sted

Dato

Torsdag 29. november 2018

Tid

klokken 10:00

Tilleggsinformasjon

Formannskapssalen