Møte i finanskomiteen

Om møtet

Sakskart

Sak 1 16/00043 Protokoll fra finanskomiteens møte 3. desember 2015.

Sak 2 16/00044 Protokoll fra finanskomiteens møte 8. desember 2015.

Sak 3 15/02286 Spørsmål fra komiteen, notater og orientering fra byrådet - finanskomiteens møte 21. januar 2016.

Sak 4 15/02366 Kommunal garanti for spillemidler for rehabilitering av tennisarena på Hasle - Byrådssak 271 av 03.12.2015.

Sak 5 15/02367 Vaterlandspassasjen - Salg av kommunal eiendom - Byrådssak 272 av 03.12.2015.

Sak 6 11/00487 Tore Hals Mejdellsvei 12 - Røa bad - Endret utforming av badeanlegg - Byrådssak 283 av 17.12.2015.

Sak 7 15/02449 Forhåndsgodkjenning av oppløsning av stiftelsen Sletta og Stiftelsen Ullern idrettspark - Byrådssak 284 av 17.12.2015.

Sak 8 15/01764 Møteplan for finanskomiteen - endring av møteplan for juni 2016.

Du finner sakspapirene til møtet i "Søk i politiske saker"

Tid og sted

Dato

Torsdag 21. januar 2016

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Formannskapssalen