Møte i finanskomiteen

Om møtet

Møtet er åpent for publikum.

Sakskart og møtedokumenter finner du i eInnsyn.

Tid og sted

Dato

Onsdag 29. mars 2017

Tid

klokken 14:00

Tilleggsinformasjon

Formannskapssalen