Møte i finanskomiteen

Om møtet

Saker til behandling:

  • Fusjon av Ilas AS og ITAS AMB AS - Byrådssak 59 av 27.04.2017
  • Kjøp av Frysjaveien 31 - Byrådssak 65 av 27.04.2017

Møtet er åpent for publikum.

Sakskart og møtedokumenter finner du i eInnsyn.

Tid og sted

Dato

Onsdag 10. mai 2017

Tid

klokken 14:00

Tilleggsinformasjon

Formannskapssalen