Møte i finanskomiteen

Om møtet

Møtet er åpent for publikum.

Sakskart og møtedokumenter finner du i eInnsyn

Tid og sted

Dato

Onsdag 21. juni 2017

Tid

klokken 11:00

Tilleggsinformasjon

Formannskapssalen