Møte i finanskomiteen

Om møtet

Møtet er åpent for publikum.

Sakskart og møtedokumenter finner du i eInnsyn.

Tid og sted

Dato

Onsdag 7. mars 2018

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Utviklings- og kompetanseetaten, Fredrik Selmers vei 6