Høring om prosjektet Ny vannforsyning til Oslo

Om møtet

Høringen finner sted onsdag 2. juni kl. 12.00 - 16.05 og stømmes direkte på oslo.kommunetv.no

Finansutvalget avholder høring om kostnadøkingen til prosjektet Ny vannforsyning til Oslo. Opposisjonen ønsker blant annet svar på hvilken informasjon Vann- og avløpsetatens ledelse hadde om overskridelsene, hvilken informasjon politisk ledelse hadde om overskridelsene og hvordan byråd for miljø- og samferdsel holdt seg orientert om utvikling og status i prosjektet.

Saksdokumenter finner du i eInnsyn

Program

  • Kl. 12.00 - 12.05: Åpning av høringen ved utvalgsleder Frode Jacobsen
  • Kl. 12.05 - 12.15: Direktør Vann og avløpsetaten Anna Maria Aursund, innledning.
  • Kl. 12.15 - 13.00: Spørsmål fra utvalget
  • Kl. 13.00 – 13.10: Holte Consulting AS ved Kristian Mehus og Jan Petter Bekkevold, innledning om rapporten Kvalitetssikring av revidert kostnadskalkyle for investeringsprosjektet Ny vannforsyning til Oslo
  • Kl. 13.10 – 13.40: Spørsmål fra utvalget

Kl. 13.40 – 13.50: Pause

  • Kl. 13.50 - 14.00: Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg, innledning
  • Kl. 14.00 – 16.00: Spørsmål fra utvalget
  • Kl. 16.00 – 16.05: Avslutning av høringen ved utvalgsleder Frode Jacobsen

Møtet holdes digitalt og kan følges på oslo.kommunetv.no

Tid og sted

Dato

Onsdag 2. juni 2021

Tid

klokken 12:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt fjernmøte. Åpent for publikum på oslo.kommunetv.no