Ekstra møte i finanskomiteen

Om møtet

Møtet er åpent for publikum.

Sakskart og møtedokumenter finner du i eInnsyn.

Tid og sted

Dato

Onsdag 31. januar 2018

Tid

klokken 14:00

Tilleggsinformasjon

Formannskapssalen