Ekstra møte i finanskomiteen

Om møtet

Møtet er åpent for publikum.

Sakskart og møtedokumenter finner du i eInnsyn.

Tid og sted

Dato

Onsdag 20. juni 2018

Tid

klokken 11:00

Tilleggsinformasjon

Formannskapssalen

Sted

Rådhuset