Seminar om byutvikling langs nedre del av Akerselva

Om møtet

Offentlig og privat planlegging i Oslo S/Vaterland-området

Bakgrunn for seminaret

Oslo S-området med Vaterland og de nærmeste delen av Grønland står foran store forandringer i årene fremover. Kommunen har lenge arbeidet med områdeløft og visjoner, og omfattende arealplanlegging pågår i regi av de ulike grunneierne.

Feilgrep fra 70- og 80-årenes byplanlegging har sjansen til å bli rettet opp, Akerselva kan bli åpnet og byen kan bli mer attraktiv. Seminaret vil gi oss det store bildet og innblikk i planleggingen som kan endre denne delen av sentrum. Samtidig vil seminaret belyse hva hvordan byutviklingen påvirkes av mange forskjellige hensyn, faktorer og krefter, i møtet mellom stat og kommune, og ikke minst samspillet mellom offentlige og ikke-offentlige aktører.

Program:

Del 1 - Planlegging og byutvikling i regi av Oslo kommune:

 • Kl. 10.00 - 11.35

  • Innledning ved utvalgets leder James Stove Lorentzen.

   • Tid: 5 minutter

  • Overordnede rammer og ambisjoner for Oslo S-området - byråd for byutvikling Hanna Marcussen og Kommunaldirektør Morten Wasstøl

   • Tid: 20 minutter

  • Hva vil vi med handlingsprogram for økt byliv, Grønland og Tøyen (2021) - PBE ved avdelingsdirektør Hanne Solhaug

   • Tid: 10 minutter

  • Tiltakslisten for byrom i Oslo S-området (2021) som grunnlag for områdeutviklingen - Eiendoms og byfornyelsesetaten ved avdelingssjef Ove Ellingsen

   • Tid: 10 minutter

  • KVU Schweigaards gate og Nylandsveien - oppdragsleder Gunnar Ridderstrøm i Norconsult

   • Tid: 10 minutter

  • Bydelen – premissgiver eller bidragsyter i etatenes planlegging? Bydel Gamle Oslo, enhetsleder Vigdis Tvedt

   • Tid: 10 minutter

  • Handlingsprogram, tiltaksliste og reguleringsplan, hva er forskjellen? PBE ved avdelingsdirektør Andreas Vaa Bermann

   • Tid: 10 minutter

 • ​​​​​​​​​​​​​​Kl. 11.35 - 12.00 Spørsmål

 • Kl. 12.00 - 12.30 Lunsj

​​​​​​​Del 2 - Planlegging og byutvikling i regi ikke-kommunale aktører:

 • Kl. 12.50 - 12.50

  • Oversikt over prosjekter og planer i området - OMA og Nedre Akerselva Områdeforum ved Erling Fossen og Carl Henrik Borchsenius

   • ​​​​​​​Tid: 20 minutter

Del 3 - Offentlig infrastruktur i området, i dag og i fremtiden:

 • Kl. 12.50 - 13.40​​​​​​​
  • "Hva kan vi i SVV gjøre for å bidra til byutvikling og et bilfritt byliv?"Statens Veivesen, deltar senioringeniør Halvard Gavelsta

   • ​​​​​​​Tid: 10 minutter

  • Bane NOR sine visjoner for Oslo S som fremtidens knutepunkt? Bane NOR Eiendom, Ellen Haug​​​​​​​

  • Ruters arbeide med å utrede kollektivterminalstrukturen i Oslo Ruter Utviklingsdirektør Snorre Lægran

  • Sekretariat for bytrafikk

  • Arbeid for grunneierne og bydelen og gjennomført midlertidige tiltak i Olafiagangen / Elgsletta Aslaug Tvedt i Leva Urban Design

   • ​​​​​​​Tid: 10 minutter

 • ​​​​​​​Kl. 13.40 - 14.00 Spørsmål

 • Kl. 14.00 - 14.10 Pause

​​​​​​​Del 4 - Byutvikling, miljø og sosial bærekraft:

 • Kl. 14.10 - 14.40

  • ​​​​​​​Hvordan vi arbeider med sosial bærekraft i byutviklingen - områdeløft Grønland og Tøyen ved programleder Kjersti Grut

  • Hvordan vi bygger bro mellom gamle og nye Gamle Oslo Bjørvikaforeningen, leder Ida Gravdal Haldorsen

   • Tid: 10 minutter

  • Tar vi rett medisin for å få åpnet Akerselva? Miljøforeningen Akerselvas Venner ved leder Are Eriksen

  • Spørsmål og oppsummering fra utvalgsleder James Stove Lorentzen

​​​​​​​

Tid og sted

Dato

Onsdag 4. mai 2022

Tid

klokken 10:00

Tilleggsinformasjon

Oslo rådhus (Auditoriet, inngang sjøsiden)

Sted

Rådhusplassen 1, OSLO