Møter med byutviklingsutvalget

Om møtet

Det er satt av tid til følgende møter med byutviklingsutvalget:

  • Kl. 12.15 - 12.30 Huseby skole FAU, om vannforsyningsaken
  • Kl. 12.30 - 12.45 Husebyplatået AS, om vannforsyningsaken
  • Kl. 12.45 - 13.00 Makrellbekken interesseforening v/ Harald Anderssen, om vannforsyningsaken
  • Kl. 13.00 - 13.10 Blindeforbundet, om budsjett
  • Kl. 13.10 - 13.20 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, om budsjett
  • Kl. 13.20 - 13.30 Norges Handikappforbund Oslo, om budsjett
  • Kl. 13.30 - 13.40 Leieboerforeningen, om budsjett
  • Kl. 13.40 - 13.50 Fagforbundet, om budsjett
  • Kl. 13.50 - 14.00 Tøyen Boligbyggelag, om budsjett

Møtet er åpent for publikum.

Tid og sted

Dato

Mandag 4. november 2019

Tid

klokken 12:30

Tilleggsinformasjon

Møterom 1u28/29, vestre tårn Oslo rådhus