Møte i byutviklingsutvalgets arbeidsutvalg samt møte med organisasjoner og privatpersoner

Om møtet

Det er satt av tid til følgende møter med byutviklingsutvalget om sakene:

Bautatomten - Midtstuen - Detaljregulering med konsekvensutredning - Idrettsstadion (tennishall og utendørsbaner) - Bydel Vestre Aker - Byrådssak 155 av 08.09.2020

  • 12.00-12.15 Naboer til Bautatomten v/ adv. flm. Synne Bernhardt
  • 12.15-12.30 Representant for 7 FAU i Vestre Aker bydel v/ Caroline Borch-Nielsen
  • 12.30-12.45 Oslo Idrettskrets v/ Robert Gausen
  • 12.45-13.00 Norges Tennisforbund v/ Aslak J. Paulsen
  • 13.00-13.15 Holmenkollen Tennisklubb v/ Bjørne Byhring, Inger Bjerke, Helen Sterud evt. fler
  • 13.15-13.30 Bydel Vestre Aker v/tverrpolitisk gruppe ledet av utvalgsleder Yngvar Huseby

Ekebergveien 146 m.fl. - Holtet - Forslag til detaljregulering - Boligbebyggelse - Hensynssone bevaring kulturmiljø - Bydel Nordstrand - Byrådssak 185 av 08.10.2020

  • 13.30-13.45 Berørte eiendommer i planområdet v/ Karl Fredrik Agnalt

Tid og sted

Dato

Mandag 26. oktober 2020

Tid

klokken 12:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt fjernmøte. Åpent for publikum på oslo.kommunetv.no