Møte i byutviklingsutvalgets arbeidsutvalg samt møte med organisasjoner og privatpersoner

Om møtet

Det er satt av tid til følgende møter med byutviklingsutvalget:

Åpent for publikum.

Tid og sted

Dato

Mandag 25. november 2019

Tid

klokken 12:00

Tilleggsinformasjon

Ordførerens møterom