Møte i byutviklingsutvalgets arbeidsutvalg

Om møtet

Saksliste:

1. Referat fra 30.03.2020

2. Saksliste til byutviklingsutvalgets møte 29.04.2020

3. Revidert fremdriftsplan for arkitekturpris

4. Eventuelt

Tid og sted

Dato

Mandag 20. april 2020

Tid

klokken 12:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt fjernmøte. Åpent for publikum på oslo.kommunetv.no