Møte i byutviklingsutvalgets arbeidsutvalg

Tid og sted

Dato

Mandag 9. desember 2019

Tid

klokken 12:00

Tilleggsinformasjon

Grupperom A