Møte i byutviklingskomiteen

Om møtet

Saker til behandling:

  • Husebygrenda 3-20 m.fl. - Detaljregulering - Bebyggelse og anlegg - Bolig, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, grønnstruktur og hensynssone bevaring kulturmiljø - Bydel Vestre Aker - Byrådssak 60 av 27.04.2017 (17/01107)

Møtet er åpent for publikum.

Sakskart og møtedokumenter finner du i eInnsyn.

Tid og sted

Dato

Onsdag 21. juni 2017

Tid

klokken 11:00

Tilleggsinformasjon

Kultur- og utdanningskomiteens møterom