Høring om Brynsbakken

Om møtet

Program:

 • Kl. 11.00-11.05 Intro ved leder for byutviklingsutvalget, Hermann Kopp

 • Kl. 11.05.11.15 Byråd for byutvikling, Arild Hermstad

 • Kl. 11.15-11.25 Plan- og bygningsetaten

 • Kl. 11.25-11.35 Byantikvaren

 • Kl. 11.35-11.45 Bydel Gamle Oslo

 • Kl. 11.45-11.55 FAU Vålerenga skole

 • Kl. 11.55-12.05 Driftsstyre Vålerenga skole

 • Kl. 12.05-12.15 Felles løft for Schweigaards gate

 • Kl. 12.15-12.45 Spørsmål til byråden

Pause

 • Kl. 13.00-13.10 Aksjonsgruppa

 • Kl. 13.10- 13.20 Vålerenga Vel

 • Kl. 13.20 -13.30 Vålerenga historielag

 • Kl. 13.30 -13.40 Redd Vålerengaparken

 • Kl. 13.40 -13.50 Kværner Vel

 • Kl. 13.50- 14.00 Vålerengaparken II borettslag

 • Kl. 14.00-14.10 Dreieskivakvartalet Borettslag

 • Kl. 14.10-14.20 Kværnertoppen borettslag

 • Kl. 14.20-14.30 Smålensgata borettslag

Pause

 • Kl. 14.30-16.00 Spørsmål fra utvalget

Møtet holdes digitalt og kan følges på oslo.kommunetv.no

Tid og sted

Dato

Mandag 1. mars 2021

Tid

klokken 11:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt fjernmøte. Følges på oslo.kommunetv.no