Ekstra møte i byutviklingskomiteen

Om møtet

Byutviklingskomiteen har ekstra møte kl. 14:30 for behandling av saken:

Borgenveien 1, Diakonveien 2 og 4, Diakonhjemmets østre del (felt C) - Detaljregulering med konsekvensutredning - Omsorgsboliger - Bydel Vestre Aker - Byrådssak 244 av 07.12.2017

Møtet er åpent for publikum.

Sakskart og møtedokumenter finner du i eInnsyn.

Tid og sted

Dato

Onsdag 31. januar 2018

Tid

klokken 14:30

Tilleggsinformasjon

Kultur- og utdanningskomiteens møterom, 3. etasje, vestre tårn