Byutviklingskomiteen på befaring

Om møtet

Byutviklingskomiteens arbeidsutvalg har fastlagt en befaring onsdag 8. mars 2017 med avreise fra Rådhuset kl. 09.00 i forbindelse med følgende saker (antall minutter pr. sted i parentes):

  • Arnebråtveien 28 – Rivesak – Notat 27/2017 av 17.01.2017 fra byråd Hanna Marcussen – Bydel Vestre Aker – Ankomst: 09.20 (20 minutter)
  • Almeveien 21 – Byggesak – Klage over avslag på søknad om oppføring av garasje – Dispensasjon fra reguleringsplan – Bydel Nordre Aker – Byrådssak 20 av 16.02.2017 – Ankomst 09.55 (20 min)
  • Nordbergbakken 1 – Byggesak – Klage på avslag på søknad om oppføring av enebolig – Dispensasjon fra reguleringsplan – Bydel Nordre Aker – Byrådssak 3 av 12.01.2017 – Ankomst 10.20 (20 min)
  • Frysjaveien 40, 42 og Kjelsåsveien 172 – Detaljregulering – Bolig og næringsformål samt barnehage – Bydel Nordre Aker – Byrådssak 25 av 23.02.2017 og Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) på Frysja – Bydel Nordre Aker – Byrådssak 24 av 23.02.2017 – Sakene befares samlet. Ankomst 10.50 (60 minutter) Treffpunkt Frysjaveien 42
  • Munkerudveien 16 – Midlertidig forbud mot tiltak etter plan- og bygningsloven – Bydel Nordstrand – Byrådssak 2 av 05.01.2017 – Ankomst 12.10 (20 min)

Tid og sted

Dato

Onsdag 8. mars 2017

Tid

klokken 09:00