Byutviklingskomiteen på befaring

Om møtet

I forbindelse med behandlingen av byrådssak 60 av 27.04.2017 Husebygrenda 3-20 m.fl. - Detaljregulering - Bebyggelse og anlegg - Bolig, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, grønnstruktur og hensynssone bevaring kulturmiljø - Bydel Vestre Aker - vil byutviklingskomiteen foreta en befaring til planområdet tirsdag 13. juni kl. 08:30 - 09:30.

Tid og sted

Dato

Tirsdag 13. juni 2017

Tid

klokken 08:30

Tilleggsinformasjon

Husebygrenda 3-20