Byutviklingskomiteen på befaring

Om møtet

Byutviklingskomiteens arbeidsutvalg skal på befaring onsdag 9. august i forbindelse med følgende saker:

 • Kl. 09.15: Ullern Gårds vei 38 – Midlertidig forbud mot tiltak etter plan- og bygningsloven – Bydel Ullern – Byrådssak 86 av 18.05.2017 (30 min)
 • Kl. 09.50: Silurveien 14 – Detaljeregulering – Bebyggelse og anlegg – Boligbebyggelse, gangveg m.m. – Bydel Ullern – Byrådssak 106 av 18.05.2017 (30 min.)
 • Kl. 10.25: Ekebakken, Montebelloveien 11 m-fl - Detaljregulering – Bevaring av naturområde og kulturmiljø – Bydel Ullern – Byrådssak 76 av 11.05.2017 (30 min.)
 • Kl. 11.10: Lørenveien 16 – Byggesak – Klage over avslag på søknad om utvidelse av veranda – Dispensasjon fra reguleringsplan – Bydel Grünerløkka – Byrådssak 120 av 01.06.2017 (20 min)
 • Kl. 11.40: Danmarks gate 32 – Byggesak – Klage over avslag på søknad om fasadeendringer – Dispensasjon fra reguleringsplan – Bydel Gamle Oslo – Byrådssak 109 av 23.05.2017 (20 min.)
 • Kl. 12.10: Nordre gate 20-22 – Detaljregulering – Bolig, næring, uteoppholdsareal, fortau og sikringssone – Bydel Grünerløkka – Byrådssak 107 av 23.05.2017 (30 min.)
 • Kl. 13.00: Bleikøya, Lindøya, Nakholmen – Reguleringsplan – Friluftsområde, friområde og fritidsbebyggelse m.m. – byrådssak 110 av 23.05.2017 (ca. tre timer)
  • Kl. 13.15: Bleikøya

  • Kl. 14.15: Lindøya øst

  • Kl. 15.00: Lindøya vest

  • Kl. 15.30: Nakkholmen

Saksdokumentene finner du i eInnsyn

Tid og sted

Dato

Onsdag 9. august 2017

Tid

klokken 09:00