Byutviklingskomiteen på befaring

Om møtet

Byutviklingskomiteens arbeidsutvalg har fastlagt en befaring onsdag 13. september 2017 med avreise fra Rådhuset kl. 09.00 (oppmøte vestre tårn) i forbindelse med følgende saker (antall minutter i parentes):

  • Kl. 09:15: Madserud Alle 28 – Byggesak – Klage over avslag på søknad om utskifting av vinduer – Dispensasjon fra reguleringsplan – Bydel Ullern – Byrådssak 108 av 23.05.2017 (30 min)
  • Kl. 09:55: Sørkedalsveien 141 – Byggesak – Klage over avslag på søknad om oppføring av fem eneboliger og underjordisk parkeringsanlegg – Dispensasjon fra reguleringsplan og kommuneplan – Bydel Vestre Aker – Byrådssak 119 av 01.06.2017 (20 min.)
  • Kl. 10:25: Sigbjørn Obstfelders vei 14 – Byggesak – Klage over Plan- og bygningsetatens avslag på søknad om oppføring av to tilbuygg – Dispensasjon fra bebyggelsesplan – Bydel Vestre Aker – Byrådssak 124 av 15.06.2017(20 min)
  • Kl. 11:00: Middelthuns gate 15-17 – Utbyggingsplaner – Reguleringsplaner – Majorstuen skole – Fonteneparken/Nordeaparken – Høyhus og flerbrukshall – Bydel Frogner – Byrådssak 123 av 15.06.2017 – ankomst Fonteneparken kl 11.00 (45 min)
  • Kl. 11:55: Bernt Ankers gate 6 m.fl. – Hammersborg – Detaljregulering – Bolig/forretning/undervisning/institusjon (kultur) – Forsamlingslokale/tjenesteyting (helse, trim, frisør, allmennyttig formål) – Bevertning – Bydel St. Hanshaugen – Byrådssak 141 av 27.06.2017 (30 min)
  • Kl. 12:30: Borggata 9 – Byggesak – Klage over avslag på søknad om riving av tilbygg og innsetting av vinduer – Dispensasjon fra reguleringsplan – Bydel Gamle Oslo – Byrådssak 117av 01.06.2017 (20 min).

Retur Rådhuset ca kl. 13.00

Saksdokumentene finner du i Søk i politiske saker.

Tid og sted

Dato

Onsdag 13. september 2017

Tid

klokken 09:00