Byutviklingskomiteen på befaring

Om møtet

Byutviklingskomiteens arbeidsutvalg har fastlagt en befaring onsdag 08. november 2017 med avreise fra Rådhuset kl. 09:00 (oppmøte vestre tårn) i forbindelse med følgende saker (antall minutter i parentes):

  • Kl. 09:15: Hovinveien 4, 6 og 10 (Lille Tøyen sykehjem), samt Dronning Ingrids plass 1-5 - Detaljregulering - Institusjon (sykehjem/omsorgsboliger) - Institusjon/barnehage - Bydel Grünerløkka - Byrådssak 201 av 19.10.2017 (30 min)
  • Kl. 10:00: Uelands gate 85 - Voldsløkka - Detaljregulering - Bolig eller undervisning/idrett - Bydel Sagene - Byrådssak 190 av 03.10.2017
  • Kl. 10:50: Maridalsveien 621 (inngangen til Skar leir) vedrørende fremtidig bruk av Skar Leir - Byrådssak 171 av 14.09.2017 (30 min)
  • Kl. 11:40: Jegerveien 5 og del av Jegerveien - Detaljregulering - Bebyggelse og anlegg - Boligbebyggelse - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Kjøreveg - Bydel Vestre Aker - Byrådssak 157 av 31.08.2017 (20 min)
  • Kl. 12:15: Blindernveien 6 - Blindern - Detaljregulering - Bolig - Barnehage - Forretning - Tjenesteyting - Bevertning - Undervisning - Hensynssone bevaring naturmiljø - Bydel St. Hanshaugen - Byrådssak 203 av 19.10.2017 (40 min)

Retur Rådhuset ca. kl. 13.00​

Saksdokumentene finner du i eInnsyn

Tid og sted

Dato

Onsdag 8. november 2017

Tid

klokken 09:00