Åpen høring om bilfritt byliv i Oslo sentrum

Om møtet

Byutviklingskomiteen inviterer til åpen høring om bilfritt byliv i Oslo sentrum tirsdag 10. april kl. 09:00-14:00.

Høringen har bakgrunn i byrådssak 42/2018 - Mål og strategier for økt byliv i Oslo sentrum - som inngår i programmet for bilfritt byliv.

Du kan delta som tilskuer i bystyresalen.

Har du innspill til saken kan du sende det til postmottak@oslobystyre.no.

Fullstendig informasjon om høringen finner du i eInnsyn

Program:

Komiteen har invitert flere organisasjoner og bedrifter til å delta på høringen. Hver av deltakerne vil få tre minutter til å legge frem sine synspunkter og deretter vil byutviklingskomiteens medlemmer få anledning til å stille spørsmål.

Kl. 09:00-09:30:

 • Byråd Hanna Marcussen
 • Plan- og bygningsetaten
 • Bymiljøetaten
 • Ruter AS

Kl. 09:30-10:25:

 • LUKS – leverandørenes utviklings og kompetansesenter
 • Oslo Håndverks- og Industriforening
 • Norges Taxiforbund avd. Oslo
 • NAF, avdeling Oslo og omegn
 • Bedriftsforbundet avdeling Oslo og Akershus
 • NHO Oslo og Akershus

Kl. 10:25-11:00:

 • Oslo politidistrikt
 • Brann- og redningsetaten
 • Renovasjonsetaten
 • AMK, OUS

Kl. 11:00-11:30: Pause

Kl. 11:30-12:30:

 • Byfolk
 • Oslo Handelsstand forening
 • Strøksforeningen Studenterlunden
 • Kvadraturforeningen
 • Gårdeiergruppen Youngstorgkvartalene
 • Virke Oslo og Akershus

Kl. 12:30-12:50:

 • Norges Handikapforbund Oslo
 • Blindeforbundet
 • Oslo eldreråd

Kl. 12:50-13:10:

 • Visit Oslo
 • Oslo Guideforening
 • HMK – H. M. Kristiansens automobilbyrå AS

Kl. 13.10-14.00:

 • Byantikvaren
 • Rådet for byarkitektur
 • Grape arkitekter
 • Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo

Med forbehold om endringer i programmet.

Tid og sted

Dato

Tirsdag 10. april 2018

Tid

klokken 09:00

Tilleggsinformasjon

Bystyresalen

Sted

Oslo rådhus, Rådhusplassen 1