Bystyrets budsjettvedtak 2018

Protokoll fra bystyrets møte, fullstendig voteringsoversikt, tallbudsjett, verbaler, takster, gebyrer og avgifter.