Bystyrets behandling av budsjett 2017

Bystyrekomiteene har behandlet budsjettforslaget for sine ansvarsområder. I finanskomiteens budsjettmøte ble innstillingen til bystyret avgitt. Bystyret har sitt budsjettmøte 7. desember der Oslobudsjettet 2017 skal vedtas.

Merknader

Tallforslag

Verbalforslag

Takster, avgifter og ulike typer betalings- og utbetalingssatser

Du kan lese sakspapirer og protokoller og finne en oversikt over saker som skal behandles av bystyret i "Søk i politiske saker".