Til innhold

Slå sammen eiendommer

Hva får du?

Ved å slå sammen flere eiendommer til én kan du få en enklere og mer oversiktlig struktur på eiendommen, som for eksempel kan øke muligheten for utbygging. Heftelser og servitutter fra enkelteiendommer som slås sammen, vil hefte ved hele den sammenslåtte eiendommen.

Krav til søker

Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver).

Hva koster det?

Det koster ingenting å slå sammen eiendommer, men matrikkelbrevet du får tilsendt når sammenslåingen er gjennomført koster fra 175 til 350 kroner per stykk.

Slik søker du

 • 1Skriv søknaden

  I søknaden skal du oppgi alle eiendommene som skal slås sammen.

  • Alle hjemmelshaverne må fylle ut og skrive under på skjemaet
  • Fyll ut skjemaet «Krav til sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter», og send det til Plan- og bygningsetaten.
  • Alle hjemmelshaverne må skrive under på skjemaet og oppgi fullt fødselsnummer/organisasjonsnummer.
  • Ved eventuell prioritetskollisjon ta kontakt med matrikkelenheten i Plan- og bygningsetaten.
 • 2Lever søknaden

  Lever søknaden til oss per e-post, post eller ved oppmøte.

Hva skjer videre?

Du får svar innen 6 uker.