Slå sammen eiendommer

Hva får du?

Ved å slå sammen flere eiendommer til én kan du få en enklere og mer oversiktlig struktur på eiendommen, som for eksempel kan øke muligheten for utbygging. Heftelser og servitutter fra enkelteiendommer som slås sammen, vil hefte ved hele den sammenslåtte eiendommen.

Krav for sammenslåing av eiendommer

Kravet må være signert av alle eiere (hjemmelshavere).

Husk å oppgi hvilken eiendom som skal bestå etter sammenslåingen.

Tinglyste heftelser

Hvis det er tinglyst pant på eiendommene, må panteforholdet være likt på begge eiendommer før de kan bli slått sammen. Ulike pant fører til prioritetskollisjon. Hvis det er tinglyst urådighet, må du legge ved skriftlig samtykke fra urådighetshaver.

 • Pant er en sikkerhet for et økonomisk krav, som tinglyses i grunnboken.
 • En urådighet tinglyses i grunnboken, og innebærer at eier ikke kan bestemme fritt over eiendommen.

Kontakt Kartverket om tinglyste heftelser.

Slik krever du sammenslåing av eiendommer

 1. Fyll ut skjemaet

  Fyll ut skjemaet «Krav til sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter»

  • I skjemaet skal du oppgi alle eiendommene som skal slås sammen.
  • Alle hjemmelshaverne må skrive under på skjemaet, og oppgi fullt fødselsnummer eller organisasjonsnummer.
  • Hvis du har spørsmål om en eventuell prioritetskollisjon, ta kontakt med matrikkelenheten i Plan- og bygningsetaten på telefon 23 49 10 00, eller tinglysningen hos Kartverket på telefon 32 11 80 00.​
 2. Lever skjemaet

  Skjema med fødselsnummer

  Skjema som inneholder fødselsnummer, skal sendes til oss per post i lukket konvolutt, eller leveres ved oppmøte i vår resepsjon. Fødselsnummer skal ikke være synlig i konvoluttvindu.

  • Postadresse: Plan- og bygningsetaten, Postboks 364, Sentrum, 0102 Oslo
  • Besøksadresse: Vahls gate 1, 0187 OSLO. Vis kart

  Skjema med organisasjonsnummer

  Skjema som identifiserer eiere kun med organisasjonsnumre, kan sendes per e-post.

Hva skjer videre?

Du får svar innen 6 uker.