Regulerings- og eiendomsbekreftelse

R/E-bekreftelse er et forenklet situasjonskart hvor eiendommens grenser og reguleringslinjer blir gjennomgått og kvalitetssikret.

Hva får du?

Du får oversendt eksakte koordinater som kan brukes som prosjekteringsgrunnlag for blant annet bygging på eiendommen din.

Hva koster det?

  • Det koster 5 290 kroner per eiendom.

I tillegg koster det:

  • 1 760 kroner for arealer opptil 750m²
  • 3 970 kroner for arealer mellom 750 m² og 1 500 m²
  • 8 370 kr for arealer over 1 500m²

Hvis eiendommens grenser ikke er koordinatfastsatt tidligere og tilstrekkelig data ikke finnes, må eiendommen i tillegg oppmåles for å avklare grensene. Det koster 12 340 kroner for inntil 30 meters grenselenge, og 2 640 kroner for hver påbegynte 30 meters grenselengde utover de første 30 meterne. For eiendommer i indre by (gårdsnummer 200–249) kommer et tillegg på 30 prosent.

Dersom det må gjøres oppmåling for å bestemme reguleringslinjer, koster dette 5 290 kroner i tillegg.

Totalprisen for oppmåling og R/E-bekreftelse blir da minimum 19 390 kroner.

Se gebyrforskriften kapittel 9, eventuelt kapittel 8, for fullstendig prisoversikt.

Slik søker du

  1. Last ned søknadsskjema

  2. Lever søknaden

    Lever søknaden til oss per e-post, post eller ved oppmøte.

Hva skjer videre?

Saken er normalt ferdigbehandlet innen 7 til 10 uker.

Hvis det blir nødvendig med oppmåling, vil saken normalt være ferdigbehandlet innen 16 uker. Vi tar da kontakt med deg og avtaler tidspunkt for møte og oppmåling.