Til innhold
Seksjonering, deling og oppmåling

Regulerings- og eiendomsbekreftelse

Åpningstider for veiledningstelefon

Den fysiske skranken i kundesenteret til Plan- og bygningsetaten er stengt. Vår veiledningstelefon er åpen mellom 12:00-15:00 alle ukedager.

Regulerings- og eiendomsbekreftelse

R/E-bekreftelse er et forenklet situasjonskart hvor eiendommens grenser og reguleringslinjer blir gjennomgått og kvalitetssikret.

Hva får du?

Du får oversendt eksakte koordinater som kan brukes som prosjekteringsgrunnlag for blant annet bygging på eiendommen din.

Hva koster det?

Det koster 6330 kroner per eiendom. I tillegg koster det 3,09 kroner per kvadratmeter for areal utover 500 kvadratmeter.

Hvis eiendommens grenser ikke er koordinatfastsatt tidligere og tilstrekkelig data ikke finnes, må eiendommen i tillegg oppmåles for å avklare grensene. Det koster 12 620 kroner for inntil 30 meters grenselenge, og 3160 kroner for hver påbegynte 30 meters grenselengde utover de første 30 meterne. For eiendommer i indre by (gårdsnummer 200–249) kommer et tillegg på 30 prosent.

Totalprisen for oppmåling og R/E-bekreftelse blir da minimum 18 950 kroner.

Priseksempler for R/E-bekreftelse.

Se gebyrregulativet kapittel 9, eventuelt kapittel 8, for fullstendig prisoversikt.

Slik søker du

Hva skjer videre?

Saken er normalt ferdigbehandlet innen 7 til 10 uker.

Hvis det blir nødvendig med oppmåling, vil saken normalt være ferdigbehandlet innen 16 uker. Vi tar da kontakt med deg og avtaler tidspunkt for møte og oppmåling.