Til innhold

Regulerings- og eiendomsbekreftelse

Regulerings- og eiendomsbekreftelse

R/E-bekreftelse er et forenklet situasjonskart hvor eiendommens grenser og reguleringslinjer blir gjennomgått og kvalitetssikret.

Hva får du?

Du får oversendt eksakte koordinater som kan brukes som prosjekteringsgrunnlag for blant annet bygging på eiendommen din.

Hva koster det?

Det koster 5960 kroner per eiendom. I tillegg koster det 2,91 kroner per m² for areal utover 500 m².

Prisen er avhengig av hvor stor eiendommen er og om grensene for eiendommen allerede er oppmålt og koordinatfastsatt. I de fleste tilfeller innebærer R/E-bekreftelse kun bearbeiding av data.

Dersom tilstrekkelig data ikke finnes, må eiendommen oppmåles for å avklare grensene ytterligere. Du vil da få nærmere informasjon om dette og om prisen.

Priseksempler for R/E-bekreftelse.

Se gebyrregulativet kapittel 9, eventuelt kapittel 8, for fullstendig prisoversikt.

Slik søker du

Hva skjer videre?

Saken er normalt ferdigbehandlet innen 4 til 6 uker.

Dersom det blir nødvendig med oppmåling (samme prosess som påvisning av eiendomsgrenser), kan saken ta inntil 16 uker. Da vil vi ta kontakt med deg og avtaler tidspunkt for møte og oppmåling.