Påvisning av eiendomsgrenser

Grensepåvisning er en klarlegging av eiendommens allerede eksisterende grenser. Grensene blir ikke endret. 

Hva får du?

Du får oppmålt, vist og merket eiendomsgrensen din, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig.

Krav til søker

Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver).

Hva koster det?

Det koster fra 10 320 kroner per eiendom for inntil 100 meters grenselengde. I tillegg kommer det 2 580 kroner for hver påbegynte 100 meters grenselengde utover de første 100 meterne.

Hvis eiendommens grenser ikke er koordinatfastsatt og tilstrekkelig data ikke finnes, må vi avklare grensene. Det koster 12 040 kroner for inntil 30 meters grenselenge. I tillegg koster det 2 580 kroner for hver påbegynte 30 meters grenselengde utover de første 30 meterne.

For eiendommer i indre by (gårdsnummer 200–249) kommer et tillegg på 30 prosent.

Se gebyrforskriften kapittel 8, for fullstendig prisoversikt.

Slik søker du

  1. 1Last ned søknadsskjema
  2. 2Lever søknaden

    Lever søknaden til oss per e-post, post eller ved oppmøte

Hva skjer videre?

Saken er normalt ferdigbehandlet innen 6 til 16 uker.

Vi tar kontakt med deg og avtaler tidspunkt for møte og oppmåling.

Om vinteren kan det være vanskelig å få gjennomført saken på grunn av klimatiske forhold. Tidsfristen oppgitt ovenfor løper derfor ikke i perioden 15. november til 15. mars.