Til innhold

Påvisning av eiendomsgrenser

Grensepåvisning er en klarlegging av eiendommens allerede eksisterende grenser.

Grensene blir ikke endret.

Hva får du?

Du får oppmålt, vist og merket eiendomsgrensen din, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig.

Krav til søker

Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver).

Hva koster det?

Det koster fra 7150 kroner per eiendom (inntil 100 meters grenselengde).

I tillegg koster det 2980 for hver påbegynte 100 meters grenselengde utover de første 100 meterne.

Prisen er avhengig av hvor lange grensene er og om grensene for eiendommen allerede er oppmålt og koordinatfastsatt. Hvis vi må avklare eiendommens grenser ytterligere vil du få nærmere informasjon om dette og om prisen.

For eiendommer i indre by (gårdsnr. 200–249) kommer et tillegg på 30 %.

Priseksempler på påvisning av eiendomsgrenser.

Priser i gebyrregulativet

Slik søker du

Hva skjer videre?

Saken er normalt ferdigbehandlet innen 6 til 16 uker.

Vi tar kontakt med deg og avtaler tidspunkt for møte og oppmåling.