Planforslag og planendring

Behandlingstid for plansaker

Åpningstider for veiledningstelefon

Den fysiske skranken i kundesenteret til Plan- og bygningsetaten er stengt. Vår veiledningstelefon er åpen mellom 12:00-15:00 alle ukedager.

Arbeidet med et planforslag kan ta flere år. Vi har flere saksbehandlingsfrister underveis. Noen av disse er lovpålagte.

Når vi mottar bestilling av oppstartsmøte

Når vi mottar en bestilling av et oppstartsmøte, har vi et mål om å gi vår område- og prosessavklaring innen 8 uker. Etter dette avtaler vi et oppstartsmøte.

Når vi mottar et planforslag

Når vi mottar et planforslag, sjekker vi om det er komplett. Fra planforslaget er komplett, har vi en lovpålagt frist på 12 uker til å sende forslaget til offentlig ettersyn. Planforslagene skal ligge ute til offentlig ettersyn i minst seks uker.

Når planforslaget er ferdig på offentlig ettersyn

Etter at planforslaget er ferdig på offentlig ettersyn, har vi en lovpålagt frist på 12 uker til å oversende planforslaget til politisk behandling.

Fristen kan forlenges med ytterligere seks uker dersom det er nødvendig i store og kompliserte saker og der det er behov for ytterligere avklaring. De fleste sakene i Oslo kommune er av slik karakter.

Tiden dere bruker på å oppdatere planforslaget etter vårt felles bemerkningsmøte, er ikke inkludert i de 12 eller 18 ukene.