Til innhold

Behandlingstid for plansaker

Arbeidet med et planforslag kan ta flere år. Vi har flere saksbehandlingsfrister underveis. Noen av disse er lovpålagte.

Når vi mottar bestilling av oppstartsmøte

Når vi mottar en bestilling av et oppstartsmøte, har vi et mål om å gi vår område- og prosessavklaring innen 8 uker. Etter dette avtaler vi et oppstartsmøte.

Når vi mottar et planforslag

Når vi mottar et planforslag, sjekker vi om det er komplett. Fra planforslaget er komplett, har vi en lovpålagt frist på 12 uker til å sende forslaget til offentlig ettersyn. Planforslagene skal ligge ute til offentlig ettersyn i minst seks uker.

Når planforslaget er ferdig på offentlig ettersyn

Etter at planforslaget er ferdig på offentlig ettersyn, har vi en lovpålagt frist på 18 uker til å oversende planforslaget til politisk behandling. Tiden dere bruker på å oppdatere planforslaget, er ikke inkludert i de 18 ukene.