Kommunedelplaner

Hvis bestemmelser i en kommunedelplan er i motstrid med kommuneplanen, går kommuneplanen foran.

Unntaket er kommunedelplan 18, Alna miljøpark, tillegg til planens paragraf 17. Tilleggsvedtak av 15. mai 2013 vedrørende Haugenstua skatepark går foran kommuneplanen.