Klag på service

Mener du at du ikke har fått den servicen du har krav på, kan du sende oss en serviceklage.

Slik sender du serviceklagen

Last ned og fyll ut skjema for serviceklage.

Send den til oss

  • På e-post til postmottak@pbe.oslo.kommune.no. Merk e-posten med serviceklage.
  • Per post til Plan- og bygningsetaten, postboks 364 Sentrum, 0102 Oslo
  • Levere den til Plan- og bygningsetatens resepsjon i Vahlsgate 1, 0187 Oslo